Asiantuntijapalveluilla hallitusti kohti tulevaisuutta

Medbit Oy:n asiantuntijapalveluiden avulla sosiaali- ja terveyspalveluiden ICT-uudistusten toteuttaminen on turvallista ja tehokasta. Asiantuntijapalvelumme on suunniteltu toimimaan terveyden- ja sosiaalihuollon ICT- kehittämistyön tukena aina hankkeiden määrittelyvaiheesta toteutukseen ja testaukseen asti. Keskeisimmät asiantuntijapalvelumme osaamisalueet ovat arkkitehtuuri, suunnittelu, testaus, ohjelmistokehitys ja järjestelmien käyttöönotto.

Asiantuntijoidemme kokemuksen avulla asiakkaamme pystyvät varautumaan pitkän aikavälin muutoksiin, yksinkertaistamaan ja tehostamaan prosessejaan sekä pienentämään kustannuksiaan.

Asiantuntija­palveluitamme ovat:

  • kokonaisarkkitehtuurin hallinta, mallinnus, tukipalvelut ja arkkitehtuurien kypsyysanalyysit
  • tietohallinnon konsultointipalvelut, vaatimusmäärittelyjen tekeminen, toiminnallinen suunnittelu, kilpailutukset ja hankintasopimusten tekeminen
  • integraatioiden toiminnallinen ja tekninen määrittely sekä tekninen suunnittelu, toteutus ja testaus
  • tietojärjestelmien vaatimusmäärittely ja infrasuunnittelu
  • tiedonhallinnan ratkaisut ja raportointi tiedon varastoinnista analytiikkaan
  • testaus- ja koulutuspalvelu aina suunnittelusta toteutukseen asti.

Ammattitaitoisen projektinhallinnan avulla tavoitteet toteutuvat

Jokaisen toteuttamamme ICT-hankkeen takana on asiantuntijoiden laatima projektisuunnitelma. Autamme asiakkaitamme sekä määrittelemään tavoitteet ja toimintatavat että vaiheistamaan projektit ja toteuttamaan ne. Pitkään kokemukseen ja vahvaan ammattitaitoon pohjautuvalla projektinhallinnalla varmistetaan, että odotettu lopputulos aikaansaadaan tietyssä aikataulussa, resursseilla ja budjetilla.

Projektipalvelulla varmistetaan

  • selkeä työnjako, toimintatavat ja kommunikointi
  • asianmukainen tiedonkulku (tiedotus, raportointi, dokumentointi)
  • asetettujen tavoitteiden saavuttaminen sovitun aikataulun mukaan, budjetissa pysyen

Osallistumme aktiivisesti niin kansallisella tasolla että alueellisesti tapahtuvaan sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan ja ICT-palveluiden kehittämiseen asiantuntijan roolissa. Tämä muodostaa vahvan perustan sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden ICT-palveluiden kehittämiselle.

Meillä on vuosien kokemus julkishallinnoissa sekä yksittäisille organisaatioille että alueille toteutetuista ICT-projekteista. Tunnemme asiakasympäristömme reunaehdot sekä vaatimukset ja pystymme tarjoamaan konkreettista apua projektien tehostamiseksi sekä laadukkaan lopputuloksen varmistamiseksi.

Johdonmukaisesti läpiviedyillä projekteilla minimoidaan hankkeiden tuottamat häiriöt ja niiden vaatimat kustannukset sekä maksimoidaan kehitysprojektien hyödyt.

Sähköinen asiointi

Sähköisen asioinnin palveluiden avulla sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten aikaa vapautetaan rutiinitöistä sinne, missä sitä oikeasti tarvitaan – ihmiseltä ihmiselle tapahtuvaan vuorovaikutukseen. Tätä kautta myös palvelun laatu paranee ja kustannustehokkuus lisääntyy.

Palveluvalikoimastamme löytyy uusinta teknologiaa hyödyntäviä kommunikaatioratkaisuja niin alan ammattilaisten väliseen kuin ammattilaisen ja asiakkaan väliseen kommunikointiin ja sähköiseen asiointiin.

Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää:

LIIKETOIMINTAPÄÄLLIKKÖUllamaija Kotiranta
ullamaija.kotiranta@medbit.fi0405021717

Tiedolla johtaminen

Tiedolla johtamisen merkitys sosiaali- ja terveydehuollossa on kasvanut voimakkaasti viimeisten parin vuoden aikana. Tietoperusteisen johtamisen avulla toiminnasta on mahdollista muokata kustannustehokkaampaa ja päätöksenteon tueksi saadaan reaaliaikaista tietoa. Tiedolla johtaminen mahdollistaa sotepalveluiden kehittymisen kannattavammaksi ja laadukkaammaksi, kun tiedon jakaminen organisaation sisällä helpottuu, tiedon keräämiseen ei kulu enää turhaa aikaa ja tarvittava tieto saadaan oikeaan aikaan oikeille henkilöille.

Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää:


LIIKETOIMINTAPÄÄLLIKKÖJuhana Valo
juhana.valo@medbit.fi0504106153

Tarvitsetko asiantuntija-apua organisaatiosi toiminnan kehittämisessä?

Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää:


LIIKETOIMINTAJOHTAJAJani Lavonen
jani.lavonen@medbit.fi0408422077